O nas

O nas

S projektom »Tekstilnica« Zadruga Dobrote z.b.o. iz Dravograda in Ekologi brez meja, Ljubljana, skozi nadaljevanje oz. nadgradnjo socialno podjetniške ideje zbiranja, sortiranja, obdelave in prodaje rabljenih oblačil in tekstila, ki bi sicer končal kot odpadek, ustvarjata zaposlitvene možnosti in zelena delovna mesta za ranljivi skupini iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih starejših oseb, starih nad 50 let, vzpodbujata ekološko prostovoljstvo ter osveščenost javnosti. Uvajamo koncept ekonomsko vzdržnega sistema, ki temelji na prepletanju področij, ki so do sedaj delovala in se razvijala bolj ali manj ločeno (socialno podjetništvo, vključevanje težje zaposljivih oseb, zelena delovna mesta, z zmanjševanjem količine odpadkov ter osveščanje javnosti). S tem gradimo na inovativnem partnerstvu podjetniške iniciative s civilno družbo in tretjim sektorjem ter ponujamo primer v obravnavo javnim politikam. S tako zastavljeno dejavnostjo prinašamo nov pristop k celostnemu obravnavanju sodobnih družbeno-ekonomskih izzivov.

0

Ton zbranega tekstila

0

Prodanih krp

0

Zadovoljnih strank

0

Delovnih mest

Zadruga se predstavi

V Slovenijo se letno uvozi približno 10 kg oblačil in tekstila na osebo na leto, kar skupaj pomeni okoli 20.000 ton. Odpadka iz naslova hišnega tekstila, krzna in oblačil je okoli 8.000 ton na leto.
Večino teh oblačil in tekstila konča na zbirnih centrih komunalnih podjetij in na deponijah. Zadruga Dobrote z.b.o. je v letu 2014 z zbirnimi akcijami po šolah, stanovanjskih soseskah z zbiralnimi kesoni zbral okoli 400 ton rabljenih oblačil in tekstila.

Zadruga ima v lasti okoli 100 zbiralnih kontejnerjev, ki so postavljeni v večini Koroških občin in nekaterih občinah v centralni Sloveniji. Trenutno postavljamo zbiralne kontejnerje v krogu okoli Pohorja. Z vsemi omenjenimi občinami imamo dogovore o postavitvi zbiralnih kontejnerjev.

Glavna dejavnost zadruge je zbiranje rabljen tekstil in oblačila. To počne na tri načine:
– z ad hoc zbiralnimi akcijami v pomladanskih in poletnih mesecih po šolah in stanovanjskih soseskah.

– s prevzemom tekstila in oblačil iz zbirnih centrov komunalnih podjetij

– z lastnimi zbirnimi kesoni za zbiranje starega tekstila in oblačil.

Ves zbran material je prepeljan v skladiščno-predelovalni obrat zadruge v Dravograd, kjer zaposleni zbran material sortirajo.

Dobrote z.b.o. bo čez 5 let postalo podjetje z vsaj 20 zaposlenimi in bo zbiralo tekstil in oblačila po vsej Sloveniji in verjetno tudi na Hrvaškem. Postavljenih bo vsaj 400 zbiralnih kesonov. Zaradi zbrane količine materiala bo zadruga odprla večji zbiralno predelovalno skladišče (cca. 1000m2) in več manjših regionalnih skladišč, kjer se bo vršilo sortiranje in predelava.

Poleg tega bo zadruga obvladovala vsaj 50% trga z industrijskimi krpami v Sloveniji.

Naši partnerji